Co se dělo v roce 2010 

Začneme sportovní stránkou. Muži pod vedením p. Petra Lakomého v historicky premiérové sezóně v krajské soutěži obsadili pěkné 6. místo, když 12x zvítězili, 5x remizovali a 9x odešli poraženi, při skóre 52:44 získali 41 bodů. Dorostenci pod vedením p. Lubomíra Vereše zakončili sezónu na 4.místě, 15x zvítězili, 2x remizovali a 7x byl soupeř nad jejich síly a dosáhli skóre 56:41 a získali 47 bodů. I to čtvrté místo mohlo znamenat postup do krajské soutěže, protože žádný s týmů před námi neměl zájem postoupit. Nakonec pánové na svazu rozhodli jinak a dorost zůstal v okresní soutěži.  Starší žáci pod taktovkou p. Jana Boháče obsadili v krajské soutěži krásné umístění, kdy skončili na 3. místě, když 14x zvítězili, 5x remizovali a 5x prohráli, při skóre 74:41 získali 47 bodů. Mladší žáci s p. Otou Šindlerem na lavičce obsadili v krajské soutěži 8. místo za 8 vítězství, 3 remizy a 13 proher nastříleli 58 branek a dostali 99 a získali 27 bodů. V říjnu byla odstartována podzimní část nové sezóny 2010/2011. Muži vstoupili do krajské soutěže pod vedením p. Petra Lakomého a start do nové sezóny se jim moc nepovedl. To mělo za následek odstoupení trenéra po nešťastném vystoupení v 6. kole na hřišti Drahlova. Po tomto utkání převzal mužstvo p. Milan Vaňák a pod jeho vedením jsme zakončili první část sezóny na 8. místě, když jsme 5x zvítězili, 4x uhráli bod a 6x na soupeře nestačili, dosáhli jsme skóre 25:29 a získali 19 bodů. Dorost opět s p. Lubomírem Verešem na lavičce vstupoval do soutěže s jasným cílem postoupit do krajské soutěže. Po podzimu to dorost plní a přezimuje na 1. místě tabulky. V dosavadních utkáních 9x zvítězil a 2x prohrál, při skóre 24:13 získal 27 bodů. Starší žáci pod vedením p. Jana Boháče obsadili po podzimu 12.místo za 3x vítězství, 5x remíza a 9x porážka a skóre 23:37 a mají 14 bodů. Mladší žáky na trenérské lavičce kočíroval Ondřej Vereš a obsadili 8. místo, když 8x zvítězili, 1x remizovali a 8x svůj boj nezvládli. Skóre 68:61 – 25 bodů. Přípravka odehrála dvě části turnaje a pod vedením pánů Michala Krbečka a Jana Koutného skončili v celkovém součtu z 22. družstev na 17. místě za 4x vítězství a 8x porážka, při skóre 16:87 a získali 9 bodů. Po skončení podzimní části oznámil pan Jan Boháč ukončení svého působení na lavičce starších žáků. 

Přejděme k mimo sportovním záležitostem, které se v roce 2010 odehrály. V lednu se uskutečnil tradiční Společenský ples a v červnu utkání sponzorů a příznivců kopané. Po skončení jarní části sezóny byla provedena údržba hřiště s dosevem. Ta samá akce, kromě dosevu proběhla po podzimní části sezóny. Touto cestou bychom chtěli poděkovat manželům Coufalovým za zapůjčení traktoru. V dubnu byla konečně po dvou letech marných „příprav“ napojena nová kanalizace od šaten do obecního řádu. S tím souviselo vykácení stromů podél plotu a rozebrání stávajícího oplocení. Po položení kanalizace se vybudovalo nové oplocení a byly vysázeny nové okrasné stromky. Byla vybudována „budka“ pro výběr vstupného. V části za šatnami se podařilo vystavět altán pro občerstvení a uvnitř (ještě není úplně dokončeno) udírnu s roštem. Dále byla zahájena výstavba krytého posezení vedle altánu s termínem dokončení jaro 2011. Konečně se také povedlo uklidit po několika letech ten „bordel“ za šatnami a tím vyřešit uskladnění věcí v těchto prostorách. V září došlo k rozhrnutí navezené hlíny na vedlejším hřišti, ale počasí už nás nepustilo do další práce na této akci.

V roce 2011, kromě co nejlepších umístění našich mužstev v jarní části sezóny, jsme naplánovali na únor Společenský ples, na červen utkání sponzorů a několik akci ke zkvalitnění zázemí a opravy v areálu. Jako asi nejdůležitější bodem roku bude dokončení vedlejšího hřiště, tak aby od roku 2012 mohlo sloužit našim mužstvům. Hned jak to dovolí počasí, dojde k výměně oken za plastová, na které se podařilo získat dotaci, a zbytek dofinancování nám přislíbila obec. Jako další větší stavební akci bychom chtěli vydláždit vstupní chodník do areálu a k němu navazující nově vybudovaný chodník podél plotu do šaten, dále celý prostor u altánu a u posezení za šatnami. V zadní části hřiště se musí vyměnit zničené pletivo. V budově šaten je v plánu vyrobit nové šatní skříně pro všechna mužstva, které budou umístěny na chodbě a tím pádem se uvolní prostor v hospodářské místnosti pro zřízení klubovny a jednací místnosti. Doufejme, že se nám výše uvedené akce povedou zrealizovat a úspěšně dokončit. Nechceme se pouštět do žádných megalomanských projektů, které by nakonec skončili jen řečmi u piva, ale postupně v rámci finančních možností a za pomoci obce a sponzorů vybudovat co nejlepší zázemí pro hráče a návštěvníky našeho areálu.

 

Fotky k akcím:

Kanalizace,  Stavba altánu a posezení,  Vedlejší hřiště