1.část

Počátky kopané ve Velkém Týnci

 

Neorganizovaná kopaná ve Velkém Týnci započala svůj vývoj v roce 1932. Hrávalo se na tzv. výstavišti. Z jedné strany byly stodoly zemědělců a z druhé strany končilo primitivní prostor hřiště tehdejší polní cestou a břehem do potoka. Hřiště bylo bez branek. Prostor branek byl buď označen kameny nebo cihlami. Upřímně hřiště to vlastně nebylo, ale i tak se tam na tehdejší úrovni dala hrát kopaná. Prostě tehdejší mládež se začala kopanou bavit.

 

Tento stav trval až do roku 1934, kdy v měsíci březnu byl založen sportovní klub s názvem Dělnický sportovní klub Velký Týnec. Na ustavující schůzi byl zvolen výbor. Předsedou klubu se stal tehdejší vedoucí prodejny prodejny Budoucnost v Komárově Karel Kubíček. Dalšími členy výboru byli zvoleni: Vyvozil, Malík, Zbořil, Netesal, Látal, Gába, Hnilica a Bartoník. Kapitánem mužstva se stal Hnilica Josef.

 

Bohužel nově vzniklý klub neměl dostatek financí pro plnohodnotný rozvoj a činnost. Za pomocí předsedy klubu byla zorganizovaná akce získat mezi členy organizace sbírku na pořízení jak dresů, tak míčů. Myslím, že je vhodné připomenout, že místní politická organizace Sociálně demokratické strany poskytla finanční příspěvek dostačující k zajištění chodu klubu. Základní otázkou vedení klubu bylo, jak zajistit potřebnou plochu k vybudování hřiště. Tehdy jednání v obecní radě skončilo neúspěšně.

 

Mezi Týncem a Čechovicemi ve skále byl sice nevyhovující prostor pro hřiště na kopanou, který měla od obce pronajatá Okresní správa silnic, ale její vedení souhlasilo s dočasným využíváním prostoru na kopanou. Pro začátek na tréninky to muselo stačit. Při dalších jednáních s obcí bylo klubu nabídnuta plocha po zrušené cihelně v Komárově. I když to byl dar z nouze, tak vedení nabídku přijalo a za velké aktivity členů klubu vybudovalo hřiště, na kterém bylo možno zajišťovat ve své třídě i mistrovské zápasy. Tým byl zařazen do soutěže ve 3.třídě HFŽ (Hanácké fotbalové župy).

 

První jedenáctka mužstva: Kořínek Oldřich – brankář, Zacpal Josef, Schöm Brune, Hnilica Josef, Merta Antonín, Smolka Alois, Hyžík Josef, Bartoník Jan, Koubek František, Baďura Antonín, Navrátil František.

Nad průměr vynikali v mužstvu Hnilica a Schöm.

Autor článku Studený R.

 

2. část

 

3. část

 

4. část