3.část

Válečná doba a následný rozkvět

 

V tomto roce došlo k tragickým událostem nejen pro náš stát, ale postupně pro celou Evropu. Fašistická armáda Německa jednotlivé evropské státy válečně napadly a okupovaly. I když společenská činnost jednotlivých organizací byla podstatně omezena nebo i zakázána, tak kopanou to zvlášť nezasáhlo. Snad jen tím, že jednotlivé kluby přišly o hráče, kteří byli odkomandováni na nucené práce v Německu. V našem klubu byli úřadem práce vysláni hráči Jurečka, Koudelka, Studený, Hyžík a někteří další.

 

Během šestileté okupace se klub v omezených podmínkách dále rozvíjel. Hřiště bylo oploceno, jedna strana hřiště byla osázena listnatými stromy. Dále byly postaveny zděné kabiny pro dvě mužstva a rozhodčího.

 

V roce 1948 došlo ke sjednocení tělesné sportovní výchovy. Sportovní klub byl zařazen jako oddíl kopané Sokola Velký Týnec, ale tato změna nijak neuškodila v další aktivní činnosti klubu. Ba naopak pro zájem školáků byla ustavena dvě družstva žáků. Dále dorostenecké družstvo, družstvo rezervy a prvé družstvo mužů, které v té době úspěšně hrálo ve II.třídě HFŽ. K další změně jména klubu došlo v roce 1950, kdy sportovní výchova celostátně byla převedena na jednotlivá ministerstva. Ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu svou stanovenou činnost zajišťovala pod hlavičkou TATRAN. Tak byla další činnost byla prováděna pod tímto jménem. Toto rozhodnutí dočasně ekonomicky posílilo klub, neboť ze strany tehdejších UP závodů a jejího závodního výboru citelně docházelo jak k materiálové, tak i finanční podpoře. V krátké době bylo vybudováno nové hřiště na kopanou těsně vedle těchto závodů. Zajímavostí je, že hráči se po zápase museli chodit osprchovat do prostorů určených zaměstnancům.

 

Právě hodnocení výsledků bylo velmi příznivé. Zájem o kopanou byl široký, jak v obci, tak i mimo ní. Příčinou pravděpodobně byla jak stagnace Tělovýchovné jednoty Sokola, tak především výsledky dosažené v jednotlivých zápasech všech našich mužstev.

 

Mimořádně obětavá práce předsedy klubu, trenérů a v neposlední řadě hráčů přinesla ovoce v podobě výsledků. Například družstvo dorostenců a žáků skončilo na prvních místech ve svých třídách.

 

Autor článku Studený R.

1. část

2. část

4. část