Rozhovor říjen

................rozhovor se starostou obce Velký Týnec p. Petrem Hanuškou

Pane starosto, nejdříve by nás zajímalo, jaké sporty jste v mládí provozoval a čeho jste toužil ve sportu dosáhnout?

Když jsem byl malý kluk, strašně jsem toužil být hokejistou. Rodiče tomu vzhledem k mému chatrnému zdraví nebyli vůbec nakloněni, takže dodnes ani neumím pořádně bruslit. Začal jsem tedy přes opětovné zákazy s fotbalem. V žákovské kategorii jsem hrál za TJ Sokol Holice. V dorostu jsem přestoupil do Chomoutova, neboť tam trénoval táta mého kamaráda a spolužáka z gymnázia Standy Koutného. Bylo to nejkrásnější fotbalové období, protože jsme vyhráli okresní přebor a postoupili do kraje. Jako dospělý jsem to zkoušel v holickém béčku, ale pak jsem se přestěhoval do Velkého Týnce, poznal kluky z malé kopané a s nimi jsem postupoval z páté až do druhé ligy. Jó, to byly skvělé časy!!! A po čem jsem toužil? Jako každý kluk: být Pelém, Deynou, Cruyffem, ale zůstalo jen u přání...  

Co vy a sport v současnosti? Jste ještě aktivním sportovcem nebo již jen spíše divákem? Co si nenecháte ujít?

No hrůza!!! Pohyb nemám skoro žádný!!! Sem tam tenisový match, vycházka se psem, jízda na kole. Pasívně sleduji fotbal či hokej, ale „chytám nerva“, což mi s přibývajícími lety činí větší a větší potíže. Jsem totiž tak zaangažován do osudů české reprezentace, že každá porážka mě úplně ničí. Zřejmě skončím jako můj kamarád Mirek Chytil, který v roce 1996 při sledování zápasu našich s Itálií utekl do chmelnic a přes pole jsme na sebe křičeli průběžný stav.  

Nyní již pojďme přímo k týneckému fotbalu. Jak vnímáte jako starosta, že fotbalový klub si letos dal za cíl postup do I.B třídy, a tím, že zatím vede tabulku, se mu daří tento cíl plnit?  Jakou má vůbec fotbal a sport obecně roli ve fungování naší obce?

Ano, je to smělý cíl, ke kterému je potřeba nejen sportovní umění, ale i dobrá práce v zázemí a velká kupa štěstí. Pevně věřím, že toho všeho se klukům dostává. Úspěch jakéhokoliv sportovního oddílu či společenské organizace zvyšuje prestiž naší obce a jako každý starosta jsem na to náležitě pyšný. Jak jsem trošku naznačil výše, obec má radost nejen z výborných výsledků, ale především z té skutečnosti, že zde existuje pestrá nabídka pro sportovní i společenské vyžití našich občanů. Jsme jedno z mála takto velkých sídel, kde vyvíjejí aktivitu nejen fotbalisté, ale i další sportovní oddíly, dále dobrovolní hasiči, zahrádkáři, ČČK, Klub seniorů, národopisný soubor Týnečáci.  

Klub se také maximálně snaží věnovat mládeži a získávat ke sportování nové naděje. Vidíte v této oblasti možnost, jak by mohla obec pomoci s propagací a popularizací sportu mezi dětmi a mládeží v obci?

Podívejte, obec se snaží rozvoj sportu podpořit finančně i propagačně. Každý rok poskytujeme TJ Sokol Velký Týnec finanční dotaci ve výši 100.000,- Kč, v případě postupu estetických gymnastek přidáváme dalších 40.000,- Kč na reprezentaci obce. Někomu se to bude zdát málo, někomu dost. Podle zpráv, které mám z podobně velkých obcí, patříme k těm dárnějším. K propagaci napomáháme tím, že umožňujeme – a to nejen sportovcům – tisknout v Týneckých listech. Stejně tak pomáháme tím, že poskytujeme v zimním období tělocvičnu základní školy ši sokolovnu pro přípravu zcela zdarma. Nevím o tom, že bychom chtěli peníze za pronájem traktoru či jiné obecní techniky. Pro menší děti jsme vybudovali ve všech místních částech dětská hřiště, modernizujeme venkovní sportovní areál u základní školy, kde chybí dobudovat antukové kurty na volejbal či tenis. Před několika dny jsme po několikaletém úsilí získali dotaci na stavbu moderní sportovní haly – mimochodem se stavbou bychom měli začít na jaře příštího roku. Kdo chce tato fakta vidět, tak uzná, že sport není v této obci na vedlejší koleji. Kdo to vidět nechce, ten nebude spokojen nikdy.

Na týnecký fotbal včetně zápasů venku chodí okolo 150 fanoušků, spousta Týnečáků jezdí na zápasy ven, o fotbalovém Týnci se píše v Olomouckém deníku, týdně navštíví klubové stránky okolo 800 návštěvníků – to je docela slušná reklama pro obec, souhlasíte?

Souhlasím a mnohkorát za to děkuji. Vím, že někteří lidé mi vyčítají, že na fotbalové hřiště zavítám velmi poskrovnu. Kdo ví, jak mám nabitý program, tak pochopí, že vedení obce nejsem jenom já, ale třeba i pan místostarosta Milan Vrba, který je častým návštěvníkem zápasů, a tím je obec „zastoupena“ skoro na každém domácím zápase. Věřte, že téměř každý víkend pořádá obec či její zájmová organizace nějakou akci, popřípadě zařizuje svatbu, setkání po letech, vítání občánků – a všude si přejí, aby byl alespoň na chvíli přítomen starosta. Proto ty návštěvnické výpadky...                     

Fotbalový oddíl přesto určitě chce i do budoucna dělat vše proto, aby se návštěvnost a zájem o fotbal zvyšoval. Rozhodně jsou také slyšet hlasy o tom, že I.B třída by neměla být konečnou. Klub by jistě uvítal možnost rozšířené a zvýrazněné propagace na obecních stránkách, možnost umístění pozvánkových tabulí po obci, častější hlášení místního rozhlasu o pozvánkách na fotbalová utkání. Kde z těchto bodů vidíte možnost rozšíření propagace?

Ve všech. Jak jsem uvedl výše, rádi v propagaci pomůžeme, ale musíme ze zdroje – tedy od TJ Sokol Velký Týnec – dostávat dostatek podnětů. Kupříkladu v Týneckých listech marně dlouhodou dobu hledáme sportovního redaktora. Pokud takovou osobu neseženeme, musíme se spolehnout pouze na to, co se k nám dostane na stůl. Pozvánkové tabule rádi umístíme třeba na sloupech veřejného osvětlení, což bezplatně již několik let umožňujeme našim domácím podnikatelům. Pokud jde o hlášení v místním rozhlase, stačí poslat email s příslušnými daty a o ostatní se postaráme.

Vedení fotbalového oddílu uvažuje o několika investicích do budoucna, které by měli zlepšit podmínky ve fungování klubu a vést ke zvýšení jeho prestiže. Uvažuje se o možné spolupráci v případě možného čerpání evropských dotací. Úvahy se točí ohledně následujících témat – prosím o krátké stanovisko ke každé z nich, jaké jsou možnosti obce

Předem musím čtenáře uvést „do obrazu“ tím, že jsme na toto téma vedli s představiteli fotbalového oddílu celkem rušnou debatu. Představa, že obec převezme za samostatný právní subjekt, kterým TJ Sokol Velký Týnec je, roli žadatele, realizátora a garanta níže uvedených akcí, je samozřejmě mylná. Obec může poskytnout své partnerství, které je podmínkou u některých dotačních programů, a menší finanční částky na spolufonancování. Podrobně vyjmenovávat akce a vypočítávat náklady na investiční akce, které nás v příštím roce čekají, nemá na tomto místě cenu, často o nich píši v Týneckých listech. Jen pro ilustraci, každý rok máme k dispozici zhruba 3 milióny korun na investiční akce – z toho 2 milióny budeme v roce 2009 přikládat jako náš podíl k dotaci na výstavbu sportovní haly. Ale dosti nářků, pojďme rovnou k níže uvedeným záležitostem:

a) napojení stávající kanalizace na obecní řad

Doporučuji udělat svépomocí; obec pomůže technikou, kterou má k dispozici, i pracovním potencionálem; při jednání na ČSTV, které jsem inicioval, byla oddílu přislíbena mimořádná pomoc ve výši 60.000,- Kč. Věřím, že ani sponzorské stavební firmy oddíl nenechají na holičkách.

b) vybudování centrální závlahy na stávajícím travnatém hřišti

c) rekonstrukce budovy šaten a její nástavba za účelem zřízení školícího centra pro mládež

Spojuji oba body v jeden – ano, je šance v dalším kole ROP Střední Morava. Obec pomůže svým partnerstvím a tím, že sama nebude žádat v této výzvě o žádné finanční prostředky, čímž „vyklidí plochu“ pro potřeby sportovního oddílu. Druhou cestou je žádost na Ministertvo školství, dětí a mládeže ČR, kde v případě úspěch oddíl získá 100% dotaci. Pro nezasvěcené: ani v prvním, ani ve druhém případě není zisk finančních prostředků automaticky nárokovatelný!!! Ještě jednodušeji řečeno: podám-li žádost, nemusí mi být z různých důvodů automaticky vyhověno.

d)    vybudování umělého povrchu na stávajícím škvárovém hřišti se širokou možností využití

Pokud budu upřímný, zdá se mi to jako velmi smělý a finančně vysoce nákladný cíl. Pokud vím, jde o nějakých 20 miliónů korun. Protože mě starostenská praxe naučila určité skepsi, moc bych si od tohoto plánu nesliboval.

Co byste popřál týneckému fotbalu do budoucna?

Popřál bych mu především zapálené a fotbalu oddané hráče, pro které bude čest hrát za týnecké barvy a pro něž nebude problém přiložit ruku k dílu při zvelebování fotbalového areálu. Přál bych mu šikovné trenéry, kteří dokáží poskládat mužstva, jež budou své fanoušky těšit atraktivní hrou a úspěšnými výsledky. Přál bych mu stabilní a marketingově nápadité funkcionářské zázemí, bez kterého nemůže oddíl vůbec existovat. Přál bych mu zapálené tatínky, kteří rádi pro své syny ukrojí kus ze svého volného času a pomohou s přípravou žákovských oddílů. Přál bych mu fanoušky, kteří svůj oddíl podrží nejen v časech, kdy se mu daří, ale tehdy, když si prožívá svou krizi.

Děkujeme vám za rozhovor a rádi vás uvítáme na každém utkání Velkého Týnce, protože vaše samotná účast pomáhá ke zvýšení propagace fotbalu v obci. S tím mě napadá ještě závěrečná otázka – nešlo by nařídit všem zastupitelům chodit povinně na fotbal? To bylo jen tak na odlehčení na závěr a ještě jednou děkujeme a buďte fotbalu nakloněn.

 

Příští rozhovor přineseme v listopadu s našim zahraničním hráčem Davidem Baccinim.